drama cd translations

Tag: kawahara yoshihisa

Koi no Michi – Kiwami 1 Animate Tokuten

Koi no Michi Kiwami 1 – Kawazu Ryuusei

CV: Hatoman Gunsou (Kawahara Yoshihisa)

Thank you coralynfirenza for your commission!

Koi no Michi – Kiwami 1

Koi no Michi Kiwami 1 – Kawazu Ryuusei

CV: Hatoman Gunsou (Kawahara Yoshihisa)

Thank you coralynfirenza for your commission!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén