Koisuru Henshuusha 5

CV: Yotsuya Cider (Okitsu Kazuyuki)