Kareshi Igai Volume 4 – Moto Kare to no Ayamachi

Haru Sakura (CV: Miki Shinichiro)