Shukan Soine Volume 14 – Kaede

CV: Morikubo Shoutarou