drama cd translations

Tag: hosoya yoshimasa

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 4

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 4 – Hijikata Toshizo

CV: Hosoya Yoshimasa

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa 5

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa 5 – Hijikata Toshizo

CV: Hosoya Yoshimasa

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén