drama cd translations

Tag: takahashi naozumi

Shinsengumi Hiyokuroku Wasurenagusa 1

Shinsengumi Hiyokuroku Wasurenagusa 1 – Saitou Hajime

CV: Takahashi Naozumi

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 7

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 7 – Saitou Hajime

CV: Takahashi Naozumi

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa 1

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Volume 1 – Hajime Saito

CV: Takahashi Naozumi

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén