drama cd translations

Tag: shimono hiro Page 1 of 2

Shinsengumi Hiyokuroku Wasurenagusa 7

Shinsengumi Hiyokuroku Wasurenagusa 7 – Toudou Heisuke

CV – Shimono Hiro

Criminale! F Animate Tokuten – Chara & Nero

Criminale! F Animate Tokuten

The Mafia’s Day Off (Chara & Nero)

Criminale! F Animate Tokuten – Chara

Criminale! F Animate Tokuten

A Normal Day With A Dangerous Boyfriend (Chara version)

CV: Shimono Hiro

Criminale! F 6

Criminale! F 6 – Chara

CV – Shimono Hiro

Criminale! 6

Criminale! 6 – Chara

CV: Shimono Hiro

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 5

Shinsengumi Kekkonroku Wasurenagusa 5 – Toudou Heisuke

CV: Shimono Hiro

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Animate Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa Official Tokuten

Cast:
Takahashi Naozumi
Suzuki Tatsuhisa
Inoue Kazuhiko
Shimono Hiro
Hosoya Yoshimasa
Morikawa Toshiyuki

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa 4

Shinsengumi Mokuhiroku Wasurenagusa 4 – Toudou Heisuke

CV: Shimono Hiro

Honeymoon 6

Honeymoon Volume 6 – Teppei Inami

CV: Shimono Hiro

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén