mikorin

drama cd translations

Koi no Michi – Kiwami 1 Animate Tokuten

Koi no Michi Kiwami 1 – Kawazu Ryuusei

CV: Hatoman Gunsou (Kawahara Yoshihisa)

Thank you coralynfirenza for your commission!

Koi no Michi – Kiwami 1

Koi no Michi Kiwami 1 – Kawazu Ryuusei

CV: Hatoman Gunsou (Kawahara Yoshihisa)

Thank you coralynfirenza for your commission!

Androidays ver. Deuce

Androidays ver. Deuce

CV: Yunomachi Kakeru (Nogami Shou)

Luciole no Hime 3 Animate Tokuten

Luciole no Hime 3 – Gauche

CV: Tamaru Atsushi

Thank you s.e.kwan for your commission!

Luciole no Hime 3

Luciole no Hime 3 – Gauche

CV: Tamaru Atsushi

Thank you s.e.kwan for your commission!

Villain -the case of trickster-

Villain -the case of trickster-

CV: Kuroi Hagane (Higuchi Tomoyuki)

Luciole no Hime 2 Animate Tokuten

Luciole no Hime 2 – Neuro Paptesma

CV: Masuda Toshiki

Thank you s.e.kwan for your commission!

Luciole no Hime 2

Luciole no Hime 2 – Neuro Paptesma

CV: Masuda Toshiki

Thank you s.e.kwan for your commission!

Criminale! 2

Criminale! 2 – Lucia

CV: Kondo Takashi

Tsukiyasha 3

Tsukiyasha 3 – Ubukata Misao

CV: Tachibana Shinnosuke

Page 3 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén